Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:00:58
-00:01:56
+00:00:22
65 39
27 / 36
-00:00:23
+00:00:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii