Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:00:52
-00:02:02
+00:00:16
52 30
5 / 21
-00:00:37
+00:00:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii