Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:01:41
-00:01:05
+00:00:25
35 14
22 / 24
-00:00:11
+00:00:25
00:00:22
-00:00:50
+00:00:02
5 5
2 / 26
-00:00:50
00:00:52
-00:00:19
+00:00:13
36 5
19 / 28
-00:00:15
+00:00:12
00:00:49
-00:00:23
+00:00:11
29 8
9 / 22
-00:00:12
+00:00:05
00:00:47
-00:02:07
+00:00:11
22 9
15 / 36
-00:00:34
+00:00:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii