Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:02:26
-00:01:58
+00:00:22
7 5
7 / 8
-00:00:26
+00:00:22
00:00:48
-00:02:06
+00:00:12
25 10
16 / 36
-00:00:33
+00:00:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii