Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:01:15
-00:01:39
+00:00:39
92 38
12 / 16
-00:00:11
+00:00:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii