Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:01:26
-00:01:28
+00:00:50
107 45
15 / 16
+00:00:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii