Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:30:21
-00:14:07
+00:13:24
47 17 1
4 / 5
-00:07:23
+00:10:32
00:29:04
-00:15:03
+00:10:39
53 24 1
5 / 7
-00:05:48
+00:07:52
00:26:51
-00:16:34
+00:10:11
57 12 1
5 / 7
-00:01:00
+00:06:37
00:05:07
-00:02:05
+00:02:00
30 15 1
1 / 3
-00:00:48
00:31:08
-00:10:33
+00:14:26
72 29 1
9 / 9
+00:10:53
00:30:01
-00:18:17
+00:13:39
43 19 1
4 / 5
-00:03:09
+00:09:57
00:05:06
-00:07:28
+00:02:11
56 27 1
1 / 4
-00:02:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii