Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:00:41
-00:02:13
+00:00:05
7 4
6 / 36
-00:00:40
+00:00:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii