Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:00:50
-00:00:22
+00:00:12
33 10
10 / 22
-00:00:11
+00:00:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii