Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:00:36
-00:01:34
+00:00:10
36 22
9 / 16
-00:00:31
+00:00:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii