Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:00:52
-00:01:18
+00:00:26
62 27
3 / 9
-00:00:35
+00:00:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii