Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:31:21
-00:08:20
+00:16:19
203 58
KSEN : 31
9 / 9
+00:14:18
00:36:16
+00:18:22
61 25
2 / 2
+00:07:52
00:06:57
-00:01:55
+00:03:39
24 11
1 / 2
-00:00:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii