Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
25:38:00
-11:35:00
+08:58:00
57 14
2 / 3
-07:10:00
+03:40:00
00:27:53
-00:08:23
+00:09:59
35 7
2 / 4
-00:05:45
+00:01:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii