Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:21:21
-00:04:25
+00:04:01
8 4
1 / 2
-00:00:21
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii