Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:38:31
-00:04:33
+00:20:20
74 28
K40 : 9
1
8 / 10
-00:01:59
+00:14:55
00:32:24
-00:03:52
+00:14:30
48 15 1
5 / 6
-00:02:04
+00:10:40
00:39:34
-00:08:51
+00:20:19
79 25 1
7 / 7
+00:15:10
00:29:17
-00:07:37
+00:13:14
161 44
K20 : 24
1
11 / 13
-00:04:48
+00:09:15
00:07:47
-00:04:12
+00:03:22
130 38
K20 : 19
2
11 / 14
-00:02:49
+00:02:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii