Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:12:01
-00:01:57
+00:07:31
190 72
KSen : 33
5 / 5
+00:07:31
00:07:12
-00:04:47
+00:02:47
100 19
K20 : 8
5 / 6
-00:03:06
+00:02:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii