Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:00:46
-00:02:38
+00:00:10
24 9
4 / 13
-00:00:26
+00:00:07
00:00:13
-00:03:01
+00:00:02
10 6
1 / 16
-00:00:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii