Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:00:36
-00:01:44
+00:00:17
51 33
7 / 26
-00:00:19
+00:00:05
00:01:11
-00:02:39
+00:00:33
58 34
5 / 16
-00:00:46
+00:00:07
00:00:37
-00:01:18
+00:00:17
62 30
3 / 15
-00:01:18
+00:00:12
00:00:27
-00:02:47
+00:00:16
62 34
2 / 11
-00:02:47
+00:00:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii