Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:00:48
-00:02:14
+00:00:24
36 26
9 / 19
-00:00:12
+00:00:08
00:00:43
-00:02:12
+00:00:07
19 12
8 / 17
-00:01:27
+00:00:07
00:02:11
-00:00:15
+00:00:41
50 31
8 / 14
-00:00:15
+00:00:14
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii