Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:01:12
-00:02:12
+00:00:36
62 23
11 / 13
-00:00:07
+00:00:19
00:00:22
-00:02:52
+00:00:11
51 23
10 / 13
-00:00:21
+00:00:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii