Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:00:59
-00:02:25
+00:00:23
45 17
21 / 22
-00:00:04
+00:00:23
00:01:17
-00:01:37
+00:00:41
97 41
16 / 21
-00:00:12
+00:00:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii