Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
02:09:00
-00:42:00
+00:57:00
26 7
7 / 7
+00:57:00
00:00:51
-00:02:33
+00:00:15
33 12
11 / 12
-00:00:04
+00:00:14
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii