Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:01:06
-00:02:44
+00:00:28
47 28
11 / 21
-00:01:13
+00:00:20
00:01:30
-00:01:54
+00:00:54
72 45
9 / 9
+00:00:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii