Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:39:17
-00:15:23
+00:05:57
14 7
3 / 3
+00:02:36
00:37:55
-00:09:27
+00:02:57
6 3
1 / 2
-00:01:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii