Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:01:01
-00:00:54
+00:00:41
79 40
13 / 15
-00:00:54
+00:00:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii