Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
05:28:00
-09:59:00
+01:43:00
22 11
2 / 3
-01:31:00
+00:44:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii