Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
06:59:00
-08:28:00
+03:14:00
34 18
3 / 3
+02:15:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii