Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:12:20
-00:02:36
+00:01:44
12 3 5
2 / 3
+00:00:05
00:28:38
-00:21:46
+00:09:00
72 15
K1 : 4
12
2 / 4
-00:07:08
06:15:00
-09:12:00
+02:30:00
30 16 14
2 / 2
+00:03:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii