Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:07:06
-00:04:48
+00:03:21
37 18
1 / 2
-00:02:07
00:00:23
-00:02:05
+00:00:02
11 6
3 / 19
-00:00:20
+00:00:02
00:00:41
-00:01:39
+00:00:22
61 41
23 / 24
-00:00:06
+00:00:22
00:00:23
-00:01:04
+00:00:10
47 24
17 / 17
+00:00:10
00:02:54
+00:02:18
126 73
6 / 6
+00:01:21
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii