Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:08:10
-00:00:34
+00:04:24
24 11
1 / 1
00:13:15
-00:00:43
+00:08:45
195 75
KSen : 34
9 / 9
+00:07:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii