Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:33:04
-00:07:03
+00:18:08
168 32
K50+ : 2
32 / 37
-00:07:03
+00:15:40
00:40:27
-00:14:13
+00:07:07
16 9
1 / 1
00:35:58
-00:14:26
+00:16:20
155 54
K5 : 1
2 / 3
-00:14:26
+00:07:07
00:32:06
-00:09:23
+00:16:22
224 74
K50+ : 7
4 / 4
+00:07:39
00:09:08
-00:04:50
+00:04:38
161 58
KMas : 17
2 / 2
+00:01:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii