Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:01:38
-00:01:09
+00:00:23
25 13
16 / 20
-00:00:11
+00:00:23
00:00:41
-00:02:13
+00:00:05
6 3
5 / 36
-00:00:40
+00:00:05
00:02:23
-00:03:04
+00:01:44
13 22
5 / 21
-00:03:04
+00:01:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii