Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:00:49
-00:03:01
+00:00:11
17 5
2 / 17
-00:00:22
00:00:20
-00:01:07
+00:00:07
30 11
9 / 15
-00:01:07
+00:00:04
00:00:15
-00:02:59
+00:00:04
20 10
1 / 13
-00:00:28
00:05:05
-00:02:11
+00:04:37
27 3
5 / 13
-00:02:11
+00:04:33
00:00:43
-00:02:35
+00:00:21
64 35
5 / 12
-00:02:02
+00:00:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii