Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:08:06
-00:00:38
+00:04:20
23 13
1 / 1
00:00:33
-00:01:47
+00:00:14
42 28
10 / 17
-00:00:16
+00:00:06
00:02:03
-00:01:05
+00:00:46
68 37
4 / 9
-00:01:03
+00:00:14
00:01:03
-00:02:47
+00:00:25
42 25
8 / 21
-00:01:16
+00:00:17
00:00:20
-00:01:07
+00:00:07
33 21
4 / 19
-00:00:07
+00:00:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii