Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:00:37
-00:01:51
+00:00:16
30 14
1 / 2
-00:00:01
00:00:45
-00:01:35
+00:00:26
69 25
1 / 4
-00:00:14
00:01:46
-00:02:04
+00:01:08
77 37
5 / 7
-00:02:04
+00:00:25
00:00:43
-00:00:44
+00:00:30
74 39
7 / 9
-00:00:13
+00:00:14
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii