Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
04:33:00
-10:54:00
+00:48:00
6 2
2 / 2
+00:48:00
00:04:08
-00:07:42
+00:00:34
10 3
4 / 4
+00:00:34
00:04:12
-00:04:40
+00:00:54
5 2
1 / 1
00:04:38
-00:00:01
+00:00:51
5 3
2 / 2
+00:00:41
00:02:51
-00:02:09
1 1
1 / 12
-00:00:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii