Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:01:15
-00:01:09
+00:00:11
7 5 2
6 / 10
-00:00:17
+00:00:11
00:01:35
-00:01:33
+00:00:18
24 11 2
8 / 21
-00:00:34
+00:00:18
00:01:44
-00:01:03
+00:00:29
36 18 4
12 / 18
-00:01:03
+00:00:24
00:01:42
-00:01:04
+00:00:26
39 16 8
9 / 16
-00:00:30
+00:00:21
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii