Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:05:58
-00:03:44
+00:01:42
16 7 8
3 / 4
-00:01:57
+00:00:58
00:03:58
-00:01:18
+00:00:47
34 13 7
8 / 25
-00:01:18
+00:00:38
00:01:37
-00:01:10
+00:00:22
23 11 3
15 / 20
-00:00:12
+00:00:22
00:01:33
-00:01:13
+00:00:17
17 7 5
11 / 24
-00:00:19
+00:00:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii