Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:00:22
-00:01:58
+00:00:03
6 2
6 / 24
-00:00:25
+00:00:03
00:01:44
-00:01:24
+00:00:27
38 20
9 / 18
-00:01:24
+00:00:19
00:00:46
-00:03:04
+00:00:08
7 1
6 / 20
-00:00:10
+00:00:08
00:00:16
-00:01:11
+00:00:03
9 3
8 / 17
-00:00:07
+00:00:03
00:00:58
-00:01:56
+00:00:22
63 26
3 / 16
-00:00:28
+00:00:05
00:06:07
-00:01:09
+00:05:39
20 6
5 / 11
-00:00:50
+00:05:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii