Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:02:48
-00:00:46
+00:01:49
31 11
1 / 3
-00:00:46
00:01:45
-00:00:10
+00:01:25
85 42
3 / 3
+00:00:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii