Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:01:21
-00:01:03
+00:00:17
10 4
7 / 10
-00:00:11
+00:00:17
00:02:26
-00:00:15
+00:00:41
30 21
17 / 21
-00:00:15
+00:00:41
00:03:03
-00:02:03
+00:01:10
26 16
10 / 10
+00:01:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii