Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:00:52
-00:00:23
+00:00:04
6 5
5 / 23
-00:00:17
+00:00:04
00:01:30
-00:01:38
+00:00:13
15 9
2 / 18
-00:01:38
+00:00:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii