Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:00:27
-00:01:53
+00:00:08
25 10
5 / 10
-00:00:10
+00:00:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii