Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:00:36
-00:01:44
+00:00:17
50 18
6 / 26
-00:00:19
+00:00:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii