Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:00:42
-00:01:38
+00:00:23
66 44
16 / 17
-00:00:07
+00:00:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii