Anna FRANCZAK

NW CZŁAPSKI TEAM
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:19:40
-00:07:06
+00:04:19
9 3 4
2 / 2
+00:03:39
00:23:03
-00:06:13
+00:03:52
9 3 5
1 / 1
00:35:43
-00:10:10
+00:05:54
9 4 6
1 / 2
-00:04:54
12:20:03
-00:05:01
+00:05:08
14 6 6
1 / 1
00:25:05
-00:04:45
+00:06:54
16 8 4
1 / 1
00:39:56
-00:14:44
+00:06:36
15 8 4
2 / 2
+00:00:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii