Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:40:37
-00:05:16
+00:10:48
14 7
2 / 2
+00:04:54
00:39:00
-00:15:40
+00:05:40
13 6
1 / 2
-00:00:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii