Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:00:43
-00:01:37
+00:00:24
67 23
18 / 26
-00:00:12
+00:00:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii