Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:00:48
-00:01:32
+00:00:29
74 48
1 / 6
-00:00:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii