Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:01:01
-00:01:19
+00:00:42
84 30
3 / 6
-00:00:18
+00:00:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii